Recursos de CCLAV Expressió escrita Escriure  (2)

Els  models poden ser textos impresos, electrònics, àudiovisuals, musicals o artístics. A partir de la comprensió textual s’elaboren els referents que poden ser:  organitzadors gràfics, rúbriques o bases d´orientació i/o llistes.

Els models no es refereixen només a les tipologies textuals, sinó també a tècniques, habilitats o estratègies (ex: la cohesió d´un paràgraf, els començaments i finals, l’ ús de metàfores, ús del diàleg, la seqüència dels fets, etc….).

Per ampliar informació clicau a

ORGANITZADORS GRÀFICS I TIPOLOGIES TEXTUALS

Seqüència didàctica
Recursos per treballar la SD dels projectes interdisciplinaris
1ª setmana de classe
Dinàmiques, Clima i organització d´aula.
Aprenentatge cooperatiu
Com formar els equips?Tècniques 
Share →

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is using Web Stats, created by http://emailextractor14.com